De paardenlijkwagen van Vucht wordt tentoongesteld in de kerk ter gelegenheid van de erfgoeddag.

De prachtig geconserveerde aloude paardenlijkwagen staat eindelijk in de kerk van Vucht, al was het millimeterwerk om hem door de deur te krijgen. Nu vrijdag om 18 uur volgt er in de kerk een officieel moment om dat te gedenken ter gelegenheid van de ondertekening van de overeenkomst tussen de gemeente, de kerkfabriek van Vucht en de heemkundige kring Vochte om de lijkwagen permanent ten toon te stellen.

Op zondag 28 april is de lijkwagen van 13:00 tot 18:00 uur te bezichtigen ter gelegenheid van de erfgoeddag. Bij die gelegenheid wordt een woordje uitleg gegeven over de conservatie van deze paardenlijkwagen en over de drie andere lijkwagens van de gemeente Maasmechelen.

Tijdschrift Vochte nummer 98 verschenen.

April 2019.

1.    Woord vooraf.
2.    Hoe zou het zijn met …?
7.    De kruisweg van Vucht: 5de Statie.
21.  VUCHT in de krant (14)
33. 11 November.
40. Herfstfeest 25 jaar Ziekenzorg Vucht.
42. Presentatie gerestaureerde lijkwagen.
44. 20 jaar Ontmoetingsavond November 2018.
47. Reünie van 70-jarigen (°1948).
48. Kerstconcert K.O.F. St-Cecilia Vucht.
53. Trefdag met Stein.
54. Vochte lokaal in het nieuw.
55. Vuchtenaren of aanverwanten overleden in 2018.
57. Aanvullingen en errata op Vochte 97.
58. Ereleden en Steunende Leden.
60. Inhoud Vochte 98.

Tijdschrift Vochte nummer 97 verschenen.

December 2018 – Herdenkingsnummer oud strijders WOI.

1.    Woord Vooraf.
2.    Oud-strijders van Vucht.
2.    Inleiding.
3.    De oorlog in een notendop.
5.    ALBRECHTS Henri Hubert.
10.  BERBEN Hendrik Godfried.
15.  BERBEN Lambert Jakob Joseph.
18.  BERBEN Jan Hendrik.
20.  BERBEN Wilhelmus.
23.  BONTEN Willem.
24.  CLAESSENS Pieter Albert.
29.  CLAESSENS Pieter Joannes Mathijs.
32.  CONINGS Jan Theodoor.
35.  CONINGS Johannes Lambertus.
39.  EERENS Leonard Hubert.
43.  GILISSEN Jean Mathieu Theodore.
44.  GORISSEN Martin.
50.  HAMERS Arnold Hubert.
54.  KERKHOFS Pierre Emile Jean Marie.
56.  LAMBRICHTS Hendrik Joseph.
60.  LEMMENS Willem Hendrikus.
64.  LEMMENS Hendrik Joseph.
67.  LINKENS Hendrik Louis.
71.  LINKENS Pieter Jacobus.
75.  MAURISSEN Jacques Adriën.
78.  MERLO Hubertus Mathijs.
80.  NOUBOERS Petrus Joannes.
84.  PENDERS Edouard.
85.  PENDERS Ernest Louis Jean Lambert.
85.  REYNDERS Arnoldus Alphonse.
90.  THEYS Joseph François.
93.  VEEKMANS Josephus.
94.  VRANKEN Joannes Josephus.
99.  WEUSTENRAED Joannes Martinus.
101. Tijdelijke Vuchtenaren.
105. Militair jargon.
105. Medailles.
107. Moeilijke woorden.
109. Militaire graden.
109. Bronnen.
110. ERELEDEN EN STEUNENDE LEDEN.
112. Inhoudsopgave.

Lijkwagen van Vucht ziet er weer uit als nieuw.

Op woensdag 24 oktober werd de lijkwagen van de vroegere gemeente Vucht terug naar Vucht gebracht door André Jonckers en zijn zoon van het rijtuigenmuseum van Bree. Zij hebben de wagen vakkundig gepoetst en geconserveerd zodat hij weer in al zijn glorie te bewonderen is.

Deze conservatie werd mogelijk gemaakt door het gemeentebestuur van Maasmechelen en de Mijnerfgoedcel.

De heemkundige kring Vochte wil in de toekomst de lijkwagen geregeld voor het publiek tentoonstellen.

 

Op donderdag 1 November 2018 is de lijkwagen te bewonderen op het kerkhof van Vucht van 10 uur tot 17 uur.

 

Het kerkhof ligt langs de Gratumstraat te Maasmechelen.

Tijdschrift Vochte nummer 96 verschenen.

Augustus 2018

 

1.          Woord vooraf

2.          GDPR

3.          MARTIN en JOSÉ houden van een flinke wandeling

8.         Erfgoeddag 2018: een bijzondere tentoonstelling

13.        Vuchtenaren en aanverwanten overleden in 2017

14.        100 jaar geleden geboren

15.        Portret van JAN MERTENS

19.        De 80-jarige oorlog in Vucht

24.       De familie PENDERS in Vucht

50.       Vucht in de krant (13)

58.       Ereleden en steunende leden

60.       Inhoud Vochte 96

Tijdschrift Vochte nummer 94 verschenen.

December 2017

 

1 Woord vooraf.

2 Verhalen uit de duivensport in Vucht.

13 De gemeenterekeningen van Vucht tijdens de Grote Oorlog – deel 2.

25 De kruisweg van Vucht: 4e Statie.

30 Weense pleegkinderen in Vucht.

34 Vucht in de krant 12.

42 CWXRM.

43 Een bekende dorpsgenote ging van ons heen: Merjet van Frens.

48 Lezersbrief.

50 Oorlogsplanten.

52 Vuchtenaren en aanverwanten overleden in 2017.

54 Ereleden en steunende leden.

56 Inhoud Vochte 94.

Tijdschrift Vochte nummer 93 verschenen.

Augustus 2017.

1 Woord vooraf.

2 De familie Berben.

9 Over het dagboek.

10 Dagboek van Willem Berben.

57 De militaire carrière van Willem Berben.

62 Ereleden en steunende leden.

64 Inhoud.

 

Tijdens de grote oorlog hield Majoor Willem Berben een dagboek bij.

Willem valt met de deur in huis in zijn dagboek. De mobilisatie wordt afgekondigd en het is een en al chaos. Niets lijkt in orde. Dan beschrijft Willem zijn eerste dagen in de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Hij is daarbij bijzonder kritisch, sarcastisch zelfs, over de goede gang van zaken.
Na de val van Antwerpen volgt op 7 oktober een wanordelijke terugtocht richting kust en vandaar richting Calais in Frans Vlaanderen.
In zijn dagboek geeft hij maar een beperkte beschrijving van zijn activiteiten of van gebeurtenissen, het is meer een kritische blik op al wat misgaat.
Tegen het einde van het jaar 1914 is de opmars van de Duitsers tot staan gebracht. Het Belgisch leger houdt stand aan de IJzer. De vestingtroepen waartoe Willem Berben behoort, worden omgevormd tot een veldleger. Daarover schrijft hij nauwelijks iets in zijn dagboek. In zijn militair dossier wordt daar wat meer over verteld. Uit dat dossier blijkt ook dat zijn carrière al geruime tijd vóór de oorlog in het slop geraakt was. Zoals uit zijn kritische commentaar blijkt, was de oorlog nochtans een periode om carrière te maken. Maar hij walgt van politieke benoemingen en lobbyen om promotie te maken. Hij is een man van werken en inzet, niet van werken met de ellebogen. Hij haat papierwerk en bureaucratie. Dat zoiets nodig is om een complex systeem als het leger draaiende te houden, lijkt hij blijkbaar niet goed te begrijpen.
Af en toe verandert hij van job binnen het leger. Iedere keer werkt hij keihard om zijn taak te volbrengen. Geregeld botst hij daarbij op de bureaucratie van het systeem.
Doorheen zijn dagboek blijkt de bezorgdheid voor zijn naaste familie. Het sneuvelen van zijn zoon Albert sluit als het ware zijn dagboek af.

Tijdschrift Vochte nummer 92 verschenen.

April 2017

 

1 Voorwoord.

2 Buchenwald… waar mensen nummers werden.

9 De gemeenterekeningen van Vucht tijdens de Grote Oorlog.

17 De kruisweg van Vucht: 3e Statie.

22 Henri Conings, slachtoffer uit de Grote Oorlog.

30 De paardenlijkwagen van Vucht .

41 Vucht in de krant (11)

50 Dorpsnieuws

57 Vucht krijgt nieuwe inwoners !

58 Ereleden en steunende leden.

60 Inhoud.

 

Vochte doet mee aan erfgoeddag op 23 april 2017.

De gemeente Vucht beschikt over een historische paardenlijkwagen uit het jaar 1937 die nog in vrij goede staat is maar toch enige restauratie behoeft. Deze zal worden uitgevoerd door specialisten van het Karrenmuseum in Essen. Een van hun restaurateurs zal tijdens Erfgoeddag de uit te voeren restauratie toelichten. De lijkwagen zal die dag in de nabijheid van de kerk van Vucht opgesteld worden.

Tegelijk zal in de kerk een tentoonstelling met foto’s en andere attributen rond het funeraire gebeuren doorgaan en een kleine tentoonstelling in samenwerking met het dekenaat Maasmechelen rond het thema “Werk van barmhartigheid: Zorg voor de overledenen”.

Ook het nieuwe toekomstplan voor de Maasmechelse kerkgebouwen zal voorgesteld worden.